Tiếng anh mầm non

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MẦM NON

1/ Tổng quan về giáo trình:

  • Khơi gợi niềm đam ngôn ngữ. 

  • Kích thích khả năng sáng tạo, duy phản biện ngôn ngữ. 

  • Tăng khả năng ghi nhớ, tưởng tượng suy luận. 

  • Mỗi level gồm 10 Units, 8 lessons/ Unit phát triển các năng nghe, nói, đọc, viết làm quen với toán học.

  • Trẻ được phát triển cả vận động thô (Gross motor skills) vận động tinh (Fine motor skills) cũng như sự phối hợp tay - mắt thông qua các hoạt động thủ công, vẽ tranh trò chơi.