Trung tâm Ngoại ngữ VJ là một môi trường học ngoại ngữ năng động, tích cực. Đội ngũ giáo viên trách nhiệm, tận tâm cùng những lứa học sinh hạnh phúc và tự tin.”

ĐỘI NGỦ NHÂN SỰ

Nội dung đang được cập nhật
0
Nội dung giáo viên sẽ cập nhật sau13
1200+
Học viên ở mọi cấp độ hiện đang theo học VJ trên mọi cơ sở
50
Lớp Học đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS.
3
Trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS.
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Nội dung đang được cập nhật